Úvod Prihlás sa (EÚ) Dodatočná výzva na študentskú mobilitu v letnom semestri 22/23

Dodatočná výzva na študentskú mobilitu v letnom semestri 22/23

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2022/23*.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 11.11.2022. Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu* zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty s prihliadnutím na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie je odporúčané sa poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.
  2. V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
  3. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia, ktorú je potrebné spolu so všetkými prílohami odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  4. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.

* V dodatočnej výzve je možné sa prihlásiť len na prijímacie inštitúcie, ktorých nominačná platforma je ešte otvorená. Študenti, ktorí majú záujem sa prihlásiť v tejto výzve, si musia overiť, či nimi vybratá prijímacia inštitúcia ešte v čase prihlasovania prijíma nominácie z TUKE.