Úvod FMEPCG 2123471

2123471

Title of the subject: Mining applied software

Semester_of_study (WT – winter/ST – summer): WT, ST

Learning outcomes: Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov z využívania počítačových prostriedkov v baníctve. Študenti sa oboznamujú s rôznymi softvérovými prostriedkami, ktoré služia na vizualizáciu a riešenie baských situácií. Súčasťou predmetu je oboznámenie sa študentov s programovými prostriedkami na projektovanie a plánovanie ťažby Surpac,Vulcan, DataMine a aplikácia týchto programov pre riešenie jednoduchých banských problémov (plánovanie ťažby, geoštatistika apod.).

Brief content of course: Všeobecné počítačové prostriedky použiteľné v banskej oblasti. Základne geoštatistické prostriedky. Počítačové prostriedky na zobrazovanie banských máp, sitácií banského prostredia a modelovanie ložísk.

Literature: 1. CAD - úvod do objemového modelovania 1 : Michal Fabian. Prešov : Michal Vaško, 2005. 2. Hustrulid, W. A., Kuchta, M., & Martin, R. K. (2013). Open Pit Mine Planning and Design, Two Volume Set & CD-ROM Pack. CRC Press. 3. Drebenstedt, C., & Singhal, R. (Eds.). (2013). Mine Planning and Equipment Selection: Proceedings of the 22nd MPES Conference, Dresden, Germany, 14th–19th October 2013. Springer Science & Business Media. 4. User manual of AutoCad, Microstation, Surpac, Vulcan 3D, DataMine Faster,P. Makarius,R. Pošta,V. a kolektiv autorú: Mining rescue I., MONTANEX a.s., Ostrava, 2000