Úvod Prihlás sa (EÚ) Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ 2021-2027

Program Erasmus+ 2021 – 2027

V tomto programovom období sa na projekty Erasmus+ vyčlenilo vyše 26 miliárdčo je takmer dvojnásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní s obdobím 2014-2020. Skvelá príležitosť pre študentov vysokých škôl stráviť niekoľko týždňov v partnerských školách alebo na stáži v zahraničí.

Erasmus+ ponúka jedinečnú príležitosť aj pre odborný rast učiteľov a nepedagogických pracovníkov vysokých škôl.

Priority programového obdobia 2021 – 2027:

  • inklúzia a diverzita = inovatívne vzdelávanie dostupné pre všetkých;
  • digitalizácia = reflektovanie potrieb modernej digitálnej doby;
  • environmentálna udržateľnosť = zvyšovanie povedomia o klimatickej situácii a podpora udržateľného správania;
  • aktívna participácia = rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a aktívneho občianstva založeného na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Viac informácií nájdete na stránke Národnej agentúry programu Erasmus+: https://www.erasmusplus.sk/program-2021-27/ a v prezentáciách nižšie.