Úvod Prihlás sa (EÚ) Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2019/2020. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 25.9.2019 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

  • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín; 2-5 dní/,
  • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,
  • Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /2-5 dní/.

Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na web stránke https://erasmus.tuke.sk/eu/partnerske-institucie/, pričom na mobility za účelom školenia nie je potrebná medziinštitucionálna zmluva medzi vysokými školami.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.