Úvod Prihlás sa (EÚ) Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia

Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom štúdia

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2020/2021. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 3.4.2020.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
    – študent si vyberá partnerskú inštitúciu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých univerzitách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+.
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami (vrátane predbežného študijného plánu) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.