Výzva pre učiteľov a zamestnancov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2021/2022.

 

Milí pracovníci TUKE,

v termíne do pondelka 31.01.2022 sa môžete uchádzať o grant na mobilitu učiteľov a zamestnancov za účelom výučby (min. 8 vyučovacích hodín/týždeň) do nasledujúcich krajín. Za krajinou je uvedený názov inštitúcie, odbor, v rámci ktorého je podpísaná zmluvná spolupráca a fakultný koordinátor, ktorému je potrebné odovzdať prihlášku a program výučby v angličtine (podpísaný prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou).

 

Iránska islamská republika

University of Zanjan

odbor: Earth Sciences

fakultná koordinátorka: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií)

  • Teaching mobility

odbor: Economics

fakultný koordinátor: doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. (Ekonomická fakulta)

  • Teaching mobility

 

Kosovská republika

University of Prishtina

odbor: Economics

fakultný koordinátor: doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD. (Ekonomická fakulta)

  • Teaching mobility

odbor: Engineering

fakultný koordinátor: prof. Ing. Ján Slota, PhD. (Strojnícka fakulta)

  • Teaching mobility

odbor: Engineering

fakultný koordinátor: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD. (Letecká fakulta)

  • Teaching mobility

 

 

 

Formulár Prihlášky a Program výučby sa nachádzajú v prílohách nižšie.

 

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú koordinátorku Ing. Katarínu Valentovú, e-mailom (Katarina.Valentova@tuke.sk), alebo počas konzultačných hodín na Rektoráte TUKE (Letná 1/9, 1. poschodie, A-blok, č. dverí A120):

Utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 11.00 h

Streda od 13.00 do 15.00 h