Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Česká republika | Czech Republic

Západočeská Univerzita v Plzni (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Natural sciences, mathematics and statistics / Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach (CZ CESKE04)

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (CZ PRAHA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

VUT Brno (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Electricity and Energy / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Continue reading →

VSB – Technical Unviersity of Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.

oblasti (areas): Transport services / Engineering, manufacturing and construction
kontaktná osoba (contact person): Peter Bindzár
Continue reading →

Škoda auto Vysoká škola Mladá Boleslav (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Czech University of Life Science Prague (CZ PRAHA02)

oblasti (areas): Engineering, manufacturing and construction/Environment
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →

College of Logistics (CZ PREROV01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Chorvátsko | Croatia

University of Rijeka (HR RIJEKA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Business and administration / Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Cyprus | Cyprus

Cyprus University of Technology, Limassol (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Fínsko | Finland

University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computer science / Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →
Francúzsko | France

Université de Technologie de Compiegne (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Environment
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →
Grécko | Greece

University of West Macedonia (G KOZANI02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Continue reading →

University of Patras (G PATRA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): Ivo Petráš
Continue reading →
Litva | Lithuania

Kaunas University of Technology (LV KAUNAS02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

Budapest Műszaki és Közgazdasági Egyetem (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services / Economics and Business administration
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Poľsko | Poland

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu (PL POZNAN13)

oblasti (areas): Manufacturing and Processing / Economics / Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Wroclaw University of Technology (PL WROCLAW02)

oblasti (areas): Manufacturing and processing / Economics / Business and administration kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.Continue reading →

Uniwersytet Zielnogorski (PL ZIELNONA01)

oblasti (areas): Business and administration / Economics / Manufacturing and Processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

The University of Dabrowa Górnicza (PL DABROWA01)

oblasti (areas): Business and administration, Travel tourism and leisure, Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Silesian University of Technology Gliwice (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Politechnika Swietokrzyska, Kielce (PL KIELCE01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades (Geodesy, cartography, Cadastre and QIS)
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Continue reading →

Politechnika Czestochowska (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Business and administration, Transport services
kontaktná osoba (contact person): doc. doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Lublin University of technology (PL LUBLIN03)

oblasti (areas): Environmental pretection technology / Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

Jan Grodek State Vocational Academy in Sanok (PL SANOK01)

oblasti (areas): Economics, Agriculture, Forestry, Mechanics and Metal trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

AGH University of Science and Technology (PL KRAKOW02)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Environmental protection technology / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Fridrich Zeleňák, PhD.
Continue reading →
Portugalsko | Portugal

University of Minho (P BRAGA01)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): Ľubomír Štrba
Continue reading →

University of Algarve (P FARO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Travel, tourism and leisure
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →

Universidade Portucalense (P PORTO07)

oblasti (areas): Travel, tourism and leisure
kontaktná osoba (contact person): doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Continue reading →

Instituto Politécnico de Lisboa – IPL (P LISBOA05)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Manufacturing and processing, Corporate Finance, Managment
kontaktná osoba (contact person): Martin Straka
Continue reading →
Rakúsko | Austria

Montanuniversitaet Leoben (A LEOBEN01)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Slovinsko | Slovenia

University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
Continue reading →
Španielsko | Spain

Universidad Politécnica de Madrid (E MADRID05)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Turecko | Turkey

Dicle University (TR DIYARBA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →

Česká republika | Czech Republic

Západočeská Univerzita v Plzni (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Natural sciences, mathematics and statistics / Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach (CZ CESKE04)

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (CZ PRAHA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

VUT Brno (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Electricity and Energy / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Continue reading →

VSB – Technical Unviersity of Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.

oblasti (areas): Transport services / Engineering, manufacturing and construction
kontaktná osoba (contact person): Peter Bindzár
Continue reading →

Škoda auto Vysoká škola Mladá Boleslav (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Czech University of Life Science Prague (CZ PRAHA02)

oblasti (areas): Engineering, manufacturing and construction/Environment
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →

College of Logistics (CZ PREROV01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Chorvátsko | Croatia

University of Rijeka (HR RIJEKA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Business and administration / Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Cyprus | Cyprus

Cyprus University of Technology, Limassol (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Fínsko | Finland

University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computer science / Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Lappeenranta-Lahti University of Technology (SF LAPPEEN01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →
Francúzsko | France

Université de Technologie de Compiegne (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Environment
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →

ISMANS , Le Mans (F LE-MANS13)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Grécko | Greece

University of West Macedonia (G KOZANI02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Continue reading →

University of Patras (G PATRA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): Ivo Petráš
Continue reading →
Litva | Lithuania

Kaunas University of Technology (LV KAUNAS02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →
Nemecko | Germany

Technische Universität Bergakademie Freiberg (D FREIBER01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

Budapest Műszaki és Közgazdasági Egyetem (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services / Economics and Business administration
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Poľsko | Poland

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu (PL POZNAN13)

oblasti (areas): Manufacturing and Processing / Economics / Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Wroclaw University of Technology (PL WROCLAW02)

oblasti (areas): Manufacturing and processing / Economics / Business and administration kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.Continue reading →

Uniwersytet Zielnogorski (PL ZIELNONA01)

oblasti (areas): Business and administration / Economics / Manufacturing and Processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

The University of Dabrowa Górnicza (PL DABROWA01)

oblasti (areas): Business and administration, Travel tourism and leisure, Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Silesian University of Technology Gliwice (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Politechnika Czestochowska (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Business and administration, Transport services
kontaktná osoba (contact person): doc. doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Lublin University of technology (PL LUBLIN03)

oblasti (areas): Environmental pretection technology / Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

AGH University of Science and Technology (PL KRAKOW02)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Environmental protection technology / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Fridrich Zeleňák, PhD.
Continue reading →
Portugalsko | Portugal

University of Minho (P BRAGA01)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): Ľubomír Štrba
Continue reading →

University of Algarve (P FARO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Travel, tourism and leisure
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →

Universidade Portucalense (P PORTO07)

oblasti (areas): Travel, tourism and leisure
kontaktná osoba (contact person): doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Continue reading →

Instituto Politécnico de Lisboa – IPL (P LISBOA05)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Manufacturing and processing, Corporate Finance, Managment
kontaktná osoba (contact person): Martin Straka
Continue reading →
Rakúsko | Austria

Montanuniversitaet Leoben (A LEOBEN01)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Slovinsko | Slovenia

University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
Continue reading →
Španielsko | Spain

University of Huelva (E HUELVA01)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Continue reading →

Universidad Politécnica de Madrid (E MADRID05)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Turecko | Turkey

Dicle University (TR DIYARBA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →

Bulharsko | Bulgaria

Bulgarian Academy of Sciences (BG SOFIA30)

oblasti (areas): Environmental pretection technology
kontaktná osoba (contact person): doc. Mária Kaňuchová, PhD.
Continue reading →
Česká republika | Czech Republic

Západočeská Univerzita v Plzni (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Natural sciences, mathematics and statistics / Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach (CZ CESKE04)

oblasti (areas): Transport services
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (CZ PRAHA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

VUT Brno (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Electricity and Energy / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Continue reading →

VSB – Technical Unviersity of Ostrava (CZ OSTRAVA01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Univerzita Pardubice (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Engineering and Manufacturing
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

oblasti (areas): Transport services / Engineering, manufacturing and construction
kontaktná osoba (contact person): Peter Bindzár
Continue reading →

Univerzita Karlova (CZ PRAHA07)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Mária Kaňuchová
Continue reading →

Škoda auto Vysoká škola Mladá Boleslav (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Mendel University in Brno (CZ BRNO02)


oblasti (areas): Business, Administration and Management
kontaktná osoba (contact person): Katarína TeplickáContinue reading →

Czech University of Life Science Prague (CZ PRAHA02)

oblasti (areas): Engineering, manufacturing and construction/Environment
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Cyprus | Cyprus

Cyprus University of Technology, Limassol (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Fínsko | Finland

University of Vaasa (SF VAASA01)

oblasti (areas): Computer science / Industrial management
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →
Grécko | Greece

University of West Macedonia (G KOZANI02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Continue reading →

University of Patras (G PATRA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Electronics and automation
kontaktná osoba (contact person): Ivo Petráš
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

Budapest Műszaki és Közgazdasági Egyetem (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services / Economics and Business administration
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →
Poľsko | Poland

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu (PL POZNAN13)

oblasti (areas): Manufacturing and Processing / Economics / Business and administration
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.
Continue reading →

Wroclaw University of Technology (PL WROCLAW02)

oblasti (areas): Manufacturing and processing / Economics / Business and administration kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Martin Straka, PhD.Continue reading →

The University of Dabrowa Górnicza (PL DABROWA01)

oblasti (areas): Business and administration, Travel tourism and leisure, Information and Communication Technologies
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Silesian University of Technology Gliwice (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Marián Šofranko, PhD.
Continue reading →

Politechnika Czestochowska (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Business and administration, Transport services
kontaktná osoba (contact person): doc. doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
Continue reading →

Lublin University of technology (PL LUBLIN03)

oblasti (areas): Environmental pretection technology / Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Continue reading →

AGH University of Science and Technology (PL KRAKOW02)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Environmental protection technology / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Fridrich Zeleňák, PhD.
Continue reading →
Portugalsko | Portugal

University of Minho (P BRAGA01)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Earth sciences
kontaktná osoba (contact person): Ľubomír Štrba
Continue reading →

University of Algarve (P FARO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Travel, tourism and leisure
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Rakúsko | Austria

Montanuniversitaet Leoben (A LEOBEN01)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Španielsko | Spain

University of Huelva (E HUELVA01)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
Continue reading →

Universidad Politécnica de Madrid (E MADRID05)

oblasti (areas): Mining and extraction
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
Continue reading →
Švédsko | Sweden

Umea University (S UMEA01)

oblasti (areas): Environmental Sciences / Engineering
kontaktná osoba (contact person): Mgr. Mária Kaňuchová, PhD., doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →
Turecko | Turkey

Middle East Technical University (TR ANKARA04)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades / Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Continue reading →

Dicle University (TR DIYARBA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades
kontaktná osoba (contact person): Ľubica Kozáková
Continue reading →

Česká republika | Czech Republic

Mendel University in Brno (CZ BRNO02)

oblasti (areas): Business, Administration and Management
kontaktná osoba (contact person): Katarína Teplická
Continue reading →
Poľsko | Poland

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL KRAKOW04)

oblasti (areas): Business and administration / Economics
kontaktná osoba (contact person): Martin Straka
Continue reading →