Fakulta umení

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

The Faculty of Arts

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Česká republika | Czech Republic

VUT Brno (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Architecture and town planning
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
Continue reading →

University of West Bohemia (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Fine arts/Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

University of Ostrava (CZ OSTRAVA02)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch
Continue reading →

Tomas Bata University in Zlín (CZ ZLIN01)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
Continue reading →

Technical University of Liberec (CZ LIBEREC 01)

oblasti (areas): Architecture and construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Brno University of Technology (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Architecture and Town planning
kontaktná osoba (contact person): Juraj Koban
Continue reading →

Akademie múzických umění v Praze (CZ PRAHA04)

oblasti (areas): Fine Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Francúzsko | France

INSA Strasbourg (F STRASBO31)

oblasti (areas): Architecture and urbanism
kontaktná osoba (contact person): Ing. arch. Martin Drahovský
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

University of Pécs (HU PECS01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): History of Arts / Archeology
kontaktná osoba (contact person): Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Continue reading →
Poľsko | Poland

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PL RADOM01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Politechnika Koszalinska (Koszalin University of Technology) (PL KOSZALI01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Cracow University of Technology (PL KRAKOW03)

oblasti (areas): Architecture, urban and regional planning
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch
Continue reading →

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (PL KATOWIC08)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (PL KRAKOW10)

oblasti (areas): Fine art and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Portugalsko | Portugal

Instituto Politécnico de Castelo Branco (P CASTELO01)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

IADE Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing – S.A. (P LISBOA46)

oblasti (areas): Visual design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Rakúsko | Austria

FH Joanneum University of Applied Sciences (A GRAZ09)

oblasti (areas): Arts and Architecture
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Španielsko | Spain

Escuela de Arte de Sevilla (E SEVILLA10)

oblasti (areas): Fine arts / Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Taliansko | Italy

Accademia di Belle Arti di Catania (I CATANIA03)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Academy of Fine Arts of l’Aquila (I L-AQUILA03)

oblasti (areas): Fine Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Turecko | Turkey

Mimar Sinan Fine Arts University (TR ISTANBU06)


oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): Martin DrahovskýContinue reading →

Česká republika | Czech Republic

VUT Brno (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Architecture and town planning
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
Continue reading →

University of West Bohemia (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Fine arts/Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

University of Ostrava (CZ OSTRAVA02)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch
Continue reading →

Tomas Bata University in Zlín (CZ ZLIN01)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
Continue reading →

Technical University of Liberec (CZ LIBEREC 01)

oblasti (areas): Architecture and construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Brno University of Technology (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Architecture and Town planning
kontaktná osoba (contact person): Juraj Koban
Continue reading →
Francúzsko | France

INSA Strasbourg (F STRASBO31)

oblasti (areas): Architecture and urbanism
kontaktná osoba (contact person): Ing. arch. Martin Drahovský
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

University of Pécs (HU PECS01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): History of Arts / Archeology
kontaktná osoba (contact person): Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Continue reading →
Poľsko | Poland

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PL RADOM01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Politechnika Koszalinska (Koszalin University of Technology) (PL KOSZALI01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Cracow University of Technology (PL KRAKOW03)

oblasti (areas): Architecture, urban and regional planning
kontaktná osoba (contact person): Dušan Šuch
Continue reading →

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (PL KATOWIC08)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (PL KRAKOW10)

oblasti (areas): Fine art and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Portugalsko | Portugal

Instituto Politécnico de Castelo Branco (P CASTELO01)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

IADE Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing – S.A. (P LISBOA46)

oblasti (areas): Visual design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Rakúsko | Austria

FH Joanneum University of Applied Sciences (A GRAZ09)

oblasti (areas): Arts and Architecture
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Slovinsko | Slovenia

Univerza v Mariboru (Sl MARIBOR01)

oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Španielsko | Spain

Escuela de Arte de Sevilla (E SEVILLA10)

oblasti (areas): Fine arts / Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Taliansko | Italy

Accademia di Belle Arti di Catania (I CATANIA03)

oblasti (areas): Arts and design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Academy of Fine Arts of l’Aquila (I L-AQUILA03)

oblasti (areas): Fine Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Turecko | Turkey

Mimar Sinan Fine Arts University (TR ISTANBU06)


oblasti (areas): Architecture
kontaktná osoba (contact person): Martin DrahovskýContinue reading →

Česká republika | Czech Republic

Brno University of Technology (CZ BRNO01)

oblasti (areas): Fine arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →
Maďarsko | Hungary

University of Pécs (HU PECS01)

oblasti (areas): Arts
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): History of Arts / Archeology
kontaktná osoba (contact person): Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
Continue reading →
Španielsko | Spain

Escuela de Arte de Sevilla (E SEVILLA10)

oblasti (areas): Fine arts / Design
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Continue reading →