Štúdium: Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za...

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2019/20. Prihlášky...

Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2019/2020. Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú...

Stáž: Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za...

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2018/19. Prihlášky je možné odovzdávať...