Stáž: Výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom...

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2018/19. Prihlášky je možné odovzdávať...

Súťaž: Erasmus+ do 9. novembra

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí. Zapojte sa do súťaže o  príbeh Erasmus+ vyjadrený fotografiou. Najlepšie tri príspevky budú ocenené -...

Štúdium: Dodatočná výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za...

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v LS akademického roka 2018/19. Prihlášky je...