Rusko – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a zamestnancov TUKE do krajín...

Výzva pre učiteľov a zamestnancov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci TUKE, v termíne do 31.05.2019...

Srbsko – Erasmus+ výzva pre mobilitu zamestnancov TUKE do krajín mimo...

Výzva pre zamestnancov úseku mobilitných programov a vzdelávania na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci...

Japonsko – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a zamestnancov TUKE do...

Výzva pre učiteľov a zamestnancov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci TUKE, v termíne do 17.04.2019...