Ukrajina – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov TUKE do krajín mimo...

Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci TUKE, v termíne do 31.01.2019 sa môžete...

Srbsko – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov TUKE do krajín mimo...

Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci TUKE, v termíne do 04.12.2018 sa...

Srbsko – Výzva pre študentov – Erasmus+ mimo EÚ na akademický...

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v akademickom  roku  2018/2019 za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ. Podpísanú prihlášku...