Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov TUKE za účelom výučby do krajín...

0
Výzva pre učiteľov a zamestnancov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2021/2022.   Milí pracovníci TUKE, v termíne do pondelka...

Ponuka Ulysseus mobilít pre študentov

0
Študenti majú možnosť získať ECTS kredity (angl. European Credit Transfer System) za jednotlivé alebo viaceré akademické kurzy na rôznych úrovniach v rámci univerzít Ulysseus....

Dodatočná výzva na stáž

0
Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2021/22. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným...