India – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov TUKE do krajín mimo...

 Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019.   Milí pracovníci TUKE, v termíne do 20.11.2018 sa...

Japonsko – Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov TUKE do krajín mimo...

Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2018/2019. Milí pracovníci TUKE, v termíne do 06.11.2018...

Súťaž: Erasmus+ do 9. novembra

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí. Zapojte sa do súťaže o  príbeh Erasmus+ vyjadrený fotografiou. Najlepšie tri príspevky budú ocenené -...