Úvod Prihlás sa (EÚ) Stáž: Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom...

Stáž: Erasmus+ výzva pre mobilitu študentov TUKE do krajín EÚ za účelom stáže

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2020/2021. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom  do 3.4.2020.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať stáž – zameranie partnerskej inštitúcie musí súvisieť so študijným odborom študenta. Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme: https://erasmusintern.org/. Ponuky stáží je možné nájsť aj na týchto stránkach: www.trainingexperience.orghttp://erasplus.comhttp://www.nefelieducation.euhttp://www.esn-europa.de. Zoznam neoprávnených inštitúcií na Erasmus+ praktickú stáž: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi programu ERASMUS+.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií môžete nájsť TU.