Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zástupcov vedeckej komunity TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností v mesiaci september a október 2022.

V tejto výzve je možné prihlásiť sa na nižšie uvedené 3 podujatia organizované partnerskými univerzitami združenými v aliancii ULYSSEUS.

Podujatia sú skvelou príležitosťou pre:

 • nadviazanie nových kontaktov a identifikovanie oblastí budúcej spolupráce,
 • spoznanie prostredia partnerských univerzít, zamerania ich výskumno-vývojovej kapacít, činností a expertízy,
 • iniciáciu nových projektových myšlienok,
 • prezentáciu činnosti a expertízy účastníka, jeho pracoviska, fakulty a TUKE.

Viac informácií o podujatiach nájdete v texte nižšie.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 01.08.2022 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/.

Informácie o aktivite č. 1 – RAKÚSKO (MCI Innsbruck):

V dňoch 12.-15.9. 2022 sa na Management Center Innsbruck v Rakúsku uskutoční podujatie Researchers Workshop. V rámci tohto podujatia sú pozvaní zástupcovia vedeckej komunity z univerzít jednotlivých partnerov aliancie Ulysseus zo Slovenska (TUKE), Fínska (Haaga-Helia), Rakúska (MCI), Talianska (UniGe), Francúzska (UCA) a Španielska (USE).


Tematické zameranie sekcie A:

 • 3D bunkové kultúry
 • Bunková diagnostika
 • Mikrobiológia a antimikrobiálne látky
 • Medicínska biotechnológia
 • Morská biotechnológia
 • Molekulárna bunková biológia a biotechnológia
 • Biotechnológia s rastlinami a hubami

Tematické zameranie sekcie B:

 • Potravinárska technológia
 • Inovácie v potravinárstve
 • Obehová ekonomika
 • Farmakológia a terapia
 • Environmentálne technológie a bioenergetika
 • Metódy v biotechnológiách
 • Obnoviteľné zdroje
 • Mikrobiológia

 

V rámci podujatia bude priestor pre identifikovanie možností a rôznych foriem spolupráce.

 

Informácie o aktivite č. 2 – FÍNSKO (Haaga Helia, Helsinki):

V dňoch 21.-22.9. 2022 sa na Haaga Helia University of Applied Sciences vo Fínsku uskutoční podujatie Artificial Intelligence Researchers‘ Days. V rámci tohto podujatia sú pozvaní zástupcovia vedeckej komunity z univerzít jednotlivých partnerov aliancie Ulysseus zo Slovenska (TUKE), Fínska (Haaga-Helia), Rakúska (MCI), Talianska (UniGe), Francúzska (UCA) a Španielska (USE).


Podujatie zamerané na prípravu nových projektov do výziev:

 • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01: Efficient trustworthy AI – making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-02: Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) (IA)
 • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-03: Natural Language Understanding and Interaction in Advanced Language Technologies (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-05: Through AI from Disinformation to Trust (IA); An Internet of Trust
 • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-51: Pilots for an innovative human-centric industry (RIA)

Informácie o aktivite č. 3 – FRANCÚZSKO (Université Côte d’Azur, Nice):

V dňoch 04.-06.10. 2022 sa na Université Côte d’Azur vo Francúzsku uskutoční podujatie Towards Innovations in Ageing and Wellbeing. V rámci tohto podujatia sú pozvaní zástupcovia vedeckej komunity z univerzít jednotlivých partnerov aliancie Ulysseus zo Slovenska (TUKE), Fínska (Haaga-Helia), Rakúska (MCI), Talianska (UniGe), Francúzska (UCA) a Španielska (USE).


Podujatie zamerané na prípravu nových projektov do výziev:

 • HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-1.01: The Silver Deal – Person-centred health and care throughout the EU
 • HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH- 1.05: Personalised prevention for non-communicable diseases – addressing areas of unmet needs using multiple data sources
 • HORIZON-HLTH-2024-ENVHLTH- 2.06: The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution
 • HORIZON-HLTH-2023-DISEASE- 3.01: Palliative and end-of-life care for non-cancer patientsion 4
 • HORIZON-HLTH-2023-DISEASE- 3.03: Interventions in urban environments to reduce NCD risk (GACD)
 • HORIZON-HLTH-2023-DISEASE- 3.07: Relationship between infectious and non-communicable diseases (Comorbidities – relationship between infectious pathogens and non-communicable diseases and its relevance to comorbidities)
 • HORIZON-HLTH-2024-TOOL-5.06: Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research
 • HORIZON-HLTH-2024-IND- 6.03: Setting up a European wide collaborative mechanism to support the adoption of innovative health solutions across European regions

 

Dôležité UPOZORNENIE:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu (COVID-19) a s ňou súvisiace bezpečnostné obmedzenia prosíme o zosúladenie výberu krajiny mobility v súlade s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcimi sa vycestovania občanov SR do zahraničia.