Úvod Prihlás sa (EÚ) Výzva na zamestnaneckú mobilitu – Innsbruck, Rakúsko

Výzva na zamestnaneckú mobilitu – Innsbruck, Rakúsko

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre nepedagogických pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností (Training) v období 04.-08.7.2022 v Innsbruck-u (Rakúsko).

Viac informácií o tomto školení nájdete v texte nižšie.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 27.06.2022 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

  • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

Informácie o aktivite:

Summer School

Non-academic Staff

Innsbruck

Title: Connecting People | International Sailors

Discovering competences |

Future Ulysseus Ambassadors

 

Podujatie je určené nepedagogickým zamestnancom partnerských univerzít v aliancii ULYSSUES, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o našej aliancii, jej cieľoch, aktivitách a možnostiach zapojenia sa v rámci svojej odbornosti.

 

Program podujatia (v anglickom jazyku) je uvedený nižšie:

 

Contents:

PART I Understanding Ulysseus

PART II Introducing Ulysseus Digital platform

PART III Intercultural communication & skills

  • Some knowledge of the cultures, organizations and institutions, history and general way of living of different communities and nations
  • Recognition that these aspects affect behavioral norms
  • An understanding of how culture can affect communication and language

 

 

V rámci podujatia bude priestor pre identifikovanie možností a rôznych foriem spolupráce.

Dôležité UPOZORNENIE:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu (COVID-19) a s ňou súvisiace bezpečnostné obmedzenia prosíme o zosúladenie výberu krajiny mobility v súlade s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcimi sa vycestovania občanov SR do zahraničia.