Úvod Prihlás sa (EÚ) Výzva na zamestnaneckú mobilitu – University of Seville, Španielsko

Výzva na zamestnaneckú mobilitu – University of Seville, Španielsko

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre zástupcov vedeckej komunity TUKE na Erasmus+ mobilitu za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností (Training) v období 22.6.-23.6.2022.

Viac informácií o tomto školení nájdete v texte nižšie.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 21.06.2022 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Podporované aktivity:

 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,

Informácie o aktivite:

V dňoch 22.-23.6.2022 sa na Universidad de Sevilla (španielskej Sevilskej univerzite) uskutočnia dni výskumníkov Researchers´ Days in Seville. V rámci tohto podujatia sú pozvaní zástupcovia vedeckej komunity z univerzít jednotlivých partnerov aliancie Ulysseus zo Slovenska (TUKE), Fínska (Haaga-Helia), Rakúska (MCI), Talianska (UniGe), Francúzska (UCA) a Španielska (USE).


Program prvého dňa pozostáva zo:

 • seminára zameraného na oblasť energetiky, dopravy a mobility pre smart mestá
 • štyroch samostatných workshopov pre oblasti
  • zdravie,
  • potravinárstvo,
  • sociálne a spoločenské vedy,
  • energetiku, dopravu a mobilitu pre smart mestá.
  •  

Počas druhého dňa bude možné navštíviť výskumné pracoviská:

 

V rámci podujatia bude priestor pre identifikovanie možností a rôznych foriem spolupráce.

Dôležité UPOZORNENIE:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu (COVID-19) a s ňou súvisiace bezpečnostné obmedzenia prosíme o zosúladenie výberu krajiny mobility v súlade s odporúčaniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcimi sa vycestovania občanov SR do zahraničia.