Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ stáž v akademickom roku 2022/23. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 21.03.2022.

Detailné inštrukcie k postupu pri podávaní prihlášky a zoznam požadovaných príloh nájdete v prehľadnej prezentácii TU.

Poznámka:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať stáž – zameranie partnerskej inštitúcie musí súvisieť so študijným odborom študenta. Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia, alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme: erasmusintern.org. Ponuky stáží je možné nájsť aj na týchto stránkach: trainingexperience.org, erasplus.com, nefelieducation.eu, esn-europa.de.
    Zoznam neoprávnených inštitúcií na Erasmus+ praktickú stáž nájdete na: europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
  2. Prihlášku študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom stáže spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi programu ERASMUS+.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadom (online) stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Viac informácií o programe Erasmus+ môžete nájsť TU.

Viac informácií o prihlasovacom procese môžete nájsť TU.