Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2022/23. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 18.03.2022.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

  1. Výber inštitúcie, na ktorej chce študent absolvovať študentskú mobilitu
    – študent si vyberá partnerskú školu zo zoznamu platných partnerských zmlúv príslušnej fakulty a prihliada na oblasti uvedené pri jednotlivých školách. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+. S fakultným koordinátorom je potrebné tiež prekonzultovať voľné kapacity na jednotlivých partnerských školách.
  2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
  3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou bude študent kontaktovaný Erasmus+ inštitucionálnym koordinátorom ohľadom online stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

Informácie o presnom postupe pri podávaní prihlášky nájdete TU.

Potrebné tlačivá nájdete TU.

Príloha: Predpokladaný študijný plán – vzor