Čo je Ulysseus?

Ulysseus je Európskou univerzitou, ktorá začala svoje pôsobenie v novembri 2020.

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré formujú univerzity budúcnosti, podporujú európske hodnoty a identitu a revolučným spôsobom zvyšujú kvalitu a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania.

iniciatívu „Európske univerzity“ spoločne vytvorili inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, študentské organizácie, členské štáty a Európska Komisia. Táto iniciatíva vychádza z pokroku dosiahnutého počas počiatočnej fázy. V súčasnosti je neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

„Európske univerzity“ sú tiež hlavnou iniciatívou európskej stratégie pre univerzity. Jej ambíciou je podporiť 60 európskych univerzít vrátane viac ako 500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do polovice roka 2024.

Vďaka partnerstvu s takmer 1 700* pridruženými partnermi – od mimovládnych organizácií, podnikov, miest a miestnych či regionálnych orgánov – sa môžu európske univerzity stať aktérmi zmeny a priniesť európskym regiónom inovácie.

Ulysseus je založený na spoločne navrhnutej dlhodobej stratégii zameranej na udržateľnosť, excelentnosť a európske hodnoty. Ulysseus vytvára spoločné študijné programy zamerané na študentov, ktoré sa spoločne realizujú v rámci medziuniverzitných kampusov, kde si rôznorodé skupiny študentov môžu vytvoriť vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia.

* údaj k augustu 2023

Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03