Granty

Sadzby grantov pre zamestnancov

Cestovné náklady

Výška príspevku na cestovné náklady závisí od vzdialenosti medzi vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Na jej stanovenie slúži kalkulačka – zverejnená na stránkach Európskej komisie.

Možnosť čerpať špeciálny grant, viac info na: ec.europa.eu.

Pre svet