Kontakty

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
ID kód:  SK KOSICE03
Úsek pre zahraničné vzťahy a mobilitu
Rektor: prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.
URL: http://www.tuke.sk

Prorektor pre zahraničné vzťahy: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2013
E-mail: jan.pitel@tuke.sk

Inštitucionálni koordinátori

Eramus+ pre Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA131)
 

Ing. Michaela Blašková

konzultačné hodiny

Utorok: 9:00 – 12:00
a štvrtok: 13:30 – 16:00

Email

Adresa

Kancelária č. 120, Letná 9, 040 01 Košice

Telefón

+421 55 602 2127

Eramus+ pre krajiny mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA171)

Kristína Bagošová

konzultačné hodiny

Utorok a streda:
9:00 – 13:00

Email

Adresa

Kancelária č. 120, Letná 9, 040 01 Košice

Telefón

+421 55 602 2135

Koordinátor mobility Ulysseus
!
!

Ing. Natália Vašková, PhD.

konzultačné hodiny

Utorok: 10:00 – 11:00
a štvrtok: 14:30 – 15:30

Email

Adresa

Kancelária č. 121, Letná 9, 040 01 Košice

Telefón

+421 55 602 2114

Fakultní koordinátori

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel: +421 55 602 2990
E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2307
E-mail: lubomir.pikna@tuke.sk

Strojnícka fakulta

Eramus+ pre Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA131)
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. (študentské mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2920
E-mail: jozef.bocko@tuke.sk

Eramus+ pre krajiny mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA107/KA171)
prof. Ing. Peter Frankovský, PhD. (študentské mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2623
E-mail: Peter.Frankovsky@tuke.sk

prof. Ing. Ján Slota, PhD. (zamestnanecké mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 3545
E-mail: jan.slota@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4180, +421 55 602 2828
E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

Stavebná fakulta

RNDr. Katarína Krajníková, PhD. (študentské mobility)
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4351
E-mail: katarina.krajnikova@tuke.sk

Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD. (zamestnanecké mobility)
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4125
E-mail: eva.kridlova.burdova@tuke.sk

Ekonomická fakulta

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.
Adresa: Němcovej 32, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2141
E-mail: jan.buleca@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Eramus+ pre Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA131)
Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.
Adresa: Bayerova 1, Prešov, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6402
E-mail: zuzana.soltysova@tuke.sk

Eramus+ pre krajiny mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA107/KA171)
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Adresa: Bayerova 1, Prešov, Slovensko
Tel.: +421 51 602 6407
E-mail: Lucia.Knapcikova@tuke.sk

Fakulta umení

doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
Adresa: Watsonova 4, 042 00 Košice
Tel.: +421 55 602 2635
E-mail: richard.kitta@tuke.sk

Letecká fakulta

Eramus+ pre Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA131)
Ing. Lucia Melníková, PhD.
Adresa: Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk

Eramus+ pre krajiny mimo Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (KA107/KA171)
doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Adresa: Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6147
E-mail:  Pavol.Kurdel@tuke.sk