Mobilita v rámci aliancie Ulysseus

Študenti a zamestnanci TUKE sa môžu zapojiť aj do mobility v rámci našej aliancie Ulysseus.

Študenti

Na našich partnerských univerzitách aliancie Ulysseus (uvedených nižšie) môžu študenti TUKE realizovať semester štúdia (alebo celý akademický rok) alebo stáž.

  • Univerzita v Seville (Španielsko)
  • Univerzita v Janove (Taliansko),
  • Univerzita Côte d‘Azur (Francúzsko),
  • MCI Management Centre Inbruck (Rakúsko),
  • Technická univerzita v Košiciach (Slovensko),
  • Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko),
  • Univerzita v Münsteri (Nemecko),
  • Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora) – Čierna Hora nie je členským štátom EÚ, študentské mobility budú realizovateľné až v rámci nadchádzajúcich projektov KA171.

Viac informácii o mobilitných príležitostiach v rámci aliancie Ulysseus nájdete na: https://ulysseus.eu/ulysseus-mobility/students/ )

Viac informácií o druhoch študentskej mobility financovanej z programu Erasmus+ nájdete tu: (preklik na Druhy mobilít).

Vďaka širokej sieti asociovaných partnerov aliancie Ulysseus máme možnosť sprístupniť študentom TUKE aj stáže v krajinách našej aliancie. Prezrite si aktuálne ponuky v rámci nášho ULYSSEUS TRAINEESHIP PROGRAMME na https://ulysseus.eu/sk/traineeships/ .

Zamestnanci

Zamestnanci TUKE môžu na partnerských univerzitách aliancie Ulysseus realizovať výučbu alebo tréning.

Viac informácií o druhoch Erasmus+ mobility (štúdium na zahraničnej univerzite a stáže v zahraničí) nájdete tu: (preklik na Druhy mobilít)