FAQ

1. Čo je Eramus?

2. Čo je virtuálna mobilita

Virtuálna mobilita je aktivita, ktorá ponúka prístup ku kurzom a študijným programom v zahraničí prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií. Zvyčajne dopĺňa fyzickú mobilitu. Viac info na Druhý mobilít.

3. Ako sa mám prihlásiť ?

4. Prečo by som mal/a ísť na mobilitu ?

6. Čo je Ulysseus ?

7. Ako sa zapojiť do Ulysseus ?

8. Ako si mám vybrať predmety ?
9. Čo ak sa nedostanem na vytúženú univerzitu ?
10. Koľko kreditov musím doniesť z mobility ?
11. Ubytovanie ?
12. Aké dokumenty treba z mobility ?
13. ESN