(Výzva ukončená) Úsek zahraničných vzťahov a mobility vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok na financovanie...