Počas mobility

Informácie pre študentov cestujúcich za štúdiom

Pre krajiny EÚ a EHP a svet

  • Hneď po príchode na zahraničnú univerzitu kontaktujte koordinátora Erasmus+ a nechajte si ním potvrdiť CERTIFICATE OF ARRIVAL.
  • Potvrdený CERTIFICATE OF ARRIVAL nám pošlite mailom na na international.office@tuke.sk
  • V prípade, že po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu nie sú zvolené predmety vyučované tak, ako boli stanovené v Dohode o štúdiu, vyžiada si zoznam reálne ponúkaných predmetov a kontaktuje zástupcu ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia zmien, ktoré budú vyplnené v Časti During mobility (počas mobility) na tlačive Dohoda o štúdiu (Learning Agreement).
  • Po potvrdení príslušných zmien si študent zabezpečí súhlas a potvrdenie dokumentu od prijímajúcej inštitúcie a dokument zašle ERASMUS+ koordinátorovi na TUKE.

Informácie pre študentov cestujúcich na stáž

Len pre krajiny EÚ a EHP

  • Hneď po príchode na zahraničnú univerzitu kontaktujte koordinátora Erasmus+ a nechajte si ním potvrdiť CERTIFICATE OF ARRIVAL.
  • Potvrdený CERTIFICATE OF ARRIVAL nám pošlite mailom na na international.office@tuke.sk
  • V prípade, že po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu nie sú zvolené predmety vyučované tak, ako boli stanovené v Dohode o štúdiu, vyžiada si zoznam reálne ponúkaných predmetov a kontaktuje zástupcu ERASMUS+ koordinátora za účelom dohodnutia zmien, ktoré budú vyplnené v Časti During mobility (počas mobility) na tlačive Dohoda o štúdiu (Learning Agreement).
  • Po potvrdení príslušných zmien si študent zabezpečí súhlas a potvrdenie dokumentu od prijímajúcej inštitúcie a dokument zašle ERASMUS+ koordinátorovi na TUKE.