Úvod Erasmus+ | Technická univerzita v Košiciach

Erasmus+ | Technická univerzita v Košiciach

Ste zamestnanec alebo študent a prichádzate z krajín EÚ a EHP? Ste zamestnanec alebo študent študujúci na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) a chcete cestovať do krajín EÚ a EHPZvoľte možnosť EÚ.

Ste zamestnanec alebo študent a prichádzate z krajín mimo EÚ a EHP? Ste zamestnanec alebo študent študujúci na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) a chcete cestovať do krajín mimo EÚ a EHPZvoľte možnosť MIMO EÚ.

EÚ (krajiny programu)

Erasmus+ ID kód TUKE: SK KOSICE03