Erasmus+

Technická univerzita v Košiciach

OBJAV SVET S TUKE

Ulysseus

TUKE je členom aliancie európskych univerzít. Aliancia Ulysseus je jednou zo 51 európskych univerzít

Destinácie

Informácie o destináciách

Výzvy na študentskú mobilitu

Zoznam aktuálnych výziev pre študentské mobility

Výzvy na zamestnaneckú mobilitu

Zoznam aktuálnych výziev pre zamestnanecké mobility

Galéria

Fotografie a videá pobytov z Erasmus+ programov

Skúsenosti z mobilít (študenti)

Skúsenosti z mobilít (zamestnanci)

Erasmus+

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Tohto programu určeného pre vzdelávacie mobility na úrovni vysokých škôl sa môžu zúčastniť študenti, učitelia a zamestnanci VŠ. Mobilita jednotlivcov na úrovni vysokoškolského vzdelávania patrí pod kľúčovú akciu KA1 – Vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Koordinátor KA131 (EÚ a EHP)

Ing. Michaela Blašková
Tel.: +421 55 602 2127
E-mail: michaela.blaskova@tuke.sk

Koordinátor KA171 (svet)

Kristína Bagošová
Tel.: +421 55 602 2135
E-mail: kristina.bagosova@tuke.sk, international.office@tuke.sk

Erasmus+ ID kód TUKE: SK KOSICE03 | OID: E10208611

Výzvy na mobilitu