TUKE
a Ulysseus

TUKE je hrdým členom aliancie Ulysseus, ktorá začala svoje pôsobenie v novembri 2020.

Koordinátorom aliancie je Univerzita v Seville (Španielsko).

V prvej fáze projektu (2020-2023) alianciu tvorilo 6 partnerov.

V druhej fáze projektu (2024-2027) sa aliancia rozširuje o ďalších 2 členov.

V súčasnosti teda aliancia Ulysseus združuje 8  univerzít:

  • Univerzita v Seville (Španielsko)
  • Univerzita v Janove (Taliansko),
  • Univerzita Côte d‘Azur (Francúzsko),
  • MCI Management Centre Inbruck (Rakúsko),
  • Technická univerzita v Košiciach (Slovensko),
  • Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko),
  • Univerzita v Münsteri (Nemecko),
  • Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora).

Identifikácia Technickej univerzity v Košiciach v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027

ERASMUS+ ID Code: SK KOSICE03