Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu

mar 22, 2023Výzvy, Zamestnanci

Milí pracovníci TUKE,

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje dodatočnú výzvu Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2022/2023.

Dovoľujeme si upozorniť, že vďaka členstvu TUKE v aliancii európskych univerzít ULYSSEUS majú zamestnanci TUKE možnosť zapojiť sa aj do zamestnaneckých mobilít z ponuky našej aliancie.

Ponuka ULYSSEUS mobility sa priebežne aktualizuje, viac informácií nájdete na: https://ulysseus.eu/.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať  vyplnenú prihlášku  s požadovanou prílohou do 05.04.2023 fakultným koordinátorom programu.

K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby (staff mobility agreement – teaching) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán (staff mobility agreement – training) podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Výber účastníkov mobility bude realizovaný na základe poradia po vyhodnotení prihlášky žiadateľa podľa platných kritérií (kritériá výberu a ďalšie informácie o zamestnaneckých mobilitách sú uvedené TU).

Mobility môžu byť realizované v období 10.04.2023 – 15.07.2023.

Podporované aktivity:

  • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín; 2-5 dní/,
  • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /2-5 dní/,
  • Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /2-5 dní/.

Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na web stránke https://erasmus.tuke.sk/destinacie/, pričom na mobility za účelom školenia nie je potrebná medziinštitucionálna zmluva medzi vysokými školami.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.