feb 2024

Poľsko – Spracovanie plastov a vytváranie medzinárodnej vedeckej spolupráce

„Získala som vedomosti a poznatky z dobrej praxe v zahraničí…“

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.

Miesto pobytu: Lublin, Poľsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Mobilita v rámci Erasmus+ mi dovolila podeliť sa o svoje vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania plastov so študentami na prednáškach. Získala som vedomosti a poznatky z dobrej praxe v zahraničí
a vytvorila som nové kontakty s kolegami v mojom odbore, ktoré  by som chcela využiť pre posilnenie vedeckej spolupráce s kolegami z univerzity pri príprave medzinárodných projektov.