Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a zamestnancov TUKE do krajín mimo EÚ UKRAJINA A EGYPT

dec 6, 2023Zamestnanci

Milí pracovníci TUKE,

v termíne do 20.12.2023 sa môžete uchádzať o grant na mobilitu učiteľov a zamestnancov za účelom tréningu a/alebo výučby do nasledujúcich krajín. Za krajinou je uvedený názov inštitúcie, odbor, v rámci ktorého je podpísaná zmluvná spolupráca a fakultný koordinátor, ktorému je potrebné odovzdať prihlášku a program výučby či tréningu v angličtine (podpísaný prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou).

Potrebné podklady nájdete na našej stránke (www.erasmus.tuke.sk) v sekcii O nás – Dokumenty.

Zoznam fakultných koordinátorov – https://erasmus.tuke.sk/kontakty/

Stavebná fakulta

(prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.)

Egypt, Zagazig University

Odbor: Civil Engineering – Environmental Engineering

  • mobilita za účelom tréningu
  • mobilita za účelom výučby

Ukrajina, Lviv Polytechnic National University

Odbor: Civil Engineering – Environmental Engineering

Odbor: Building and Civil Engineering

  • mobilita za účelom tréningu
  • mobilita za účelom výučby

 

Fakulta výrobných technológii

(doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.-Paed. IGIP)

Ukrajina, Sumy State University

Odbor: Engineering

  • mobilita za účelom tréningu
  • mobilita za účelom výučby

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú koordinátorku Kristínu Bagošovú, e-mailom (kristina.bagosova@tuke.sk), alebo počas konzultačných hodín na Rektoráte TUKE (Letná 9, 1. poschodie, A-blok, č. dverí 120):

Streda 10:00-13:00

Pondelok 12:00-15:00

www.erasmus.tuke.sk