Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a zamestnancov TUKE do krajín mimo EÚ – Venezuela

dec 19, 2023Zamestnanci

Výzva pre učiteľov a zamestnancov na predkladanie prihlášok  Erasmus+ K171, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2023/2024.

Milí pracovníci TUKE,

v termíne do 5.1.2024 sa môžete uchádzať o grant na mobilitu učiteľov a zamestnancov za účelom tréningu do nasledujúcich krajín. Za krajinou je uvedený názov inštitúcie, odbor, v rámci ktorého je podpísaná zmluvná spolupráca a fakultný koordinátor, ktorému je potrebné odovzdať prihlášku a program výučby či tréningu v angličtine (podpísaný prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou).

Potrebné podklady nájdete na našej stránke (www.erasmus.tuke.sk) v sekcii O nás – Dokumenty – Dokumenty pre ZAMESTNANCOV.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

(doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.)

Venezuela, Universidad Central de Venezuela

Odbor: Earth Sciences

  • mobilita za účelom tréningu
  • mobilita za účelom výučby

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú koordinátorku Kristínu Bagošovú, e-mailom (kristina.bagosova@tuke.sk), alebo počas kontaktných hodín na Rektoráte TUKE (Letná 9, 1. poschodie, A-blok, č. dverí 120):

Streda 10:00-13:00

Pondelok 12:00-15:00

www.erasmus.tuke.sk