Inštitúcia

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
ID kód:  SK KOSICE03
Rektor: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
URL: http://www.tuke.sk

Prorektor pre zahraničné vzťahy: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2013
E-mail: Radovan.Hudak@tuke.sk

Inštitucionálni koordinátori pre Erasmus+ KA131
Ing. Michaela Blašková
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2127
E-mail: michaela.blaskova@tuke.sk

 

Fakultní koordinátori

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel: +421 55 602 2990
E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Mgr. Maroš Halama, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2537
E-mail: maros.halama@tuke.sk

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. (študentské mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2920
E-mail: jozef.bocko@tuke.sk

prof. Ing. Ján Slota, PhD. (zamestnanecké mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 3545
E-mail: jan.slota@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4180, +421 55 602 2828
E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

Stavebná fakulta

prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. (študentské a zamestnanecké mobility)
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4270
E-mail: martina.zelenakova@tuke.sk

Ekonomická fakulta

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.
Adresa: Němcovej 32, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2141
E-mail: jan.buleca@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.
Adresa: Bayerova 1, Prešov, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6402
E-mail: zuzana.soltysova@tuke.sk

Fakulta umení

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Adresa:  Grešákova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 622 4373, +421 55 622 3034
E-mail: Dusan.Such@tuke.sk

Letecká fakulta

Ing. Lucia Melníková, PhD.
Adresa: Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk