feb 2024

Portugalsko – Upevňovanie spolupráce a delenie poznatkov na University of Minho

„Bola už moja tretia mobilita na tejto univerzite v rámci programu Erasmus+.“

doc. Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

Miesto pobytu: University of Minho, Braga, Portugalsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Vďaka štipendiu z projektu Erasmus+ som mal možnosť absolvovať pedagogickú mobilitu na University of Minho (Guimaraes, Portugalsko). Bola už moja tretia mobilita na tejto univerzite v rámci programu Erasmus+, ktorá upevnila vzájomnú spoluprácu s kolektívom Katedry polymérov a zároveň mi poskytla možnosť  prezentovať moje poznatky študentom z tejto univerzity. Do budúcna by som ocenil možnosť zapájať sa do výziev programu Erasmus+ priebežne počas semestra, nie iba nárazovo 1x ročne.