Partnernské inštitúcie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

Partner institusions

The Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ (BG PLOVDIV04)

oblasti (areas): Computer Use

 

University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius (BG VELIKO01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Nikola Vaptsarov Naval Academy (BG VARNA05)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electricity and Energy, Engineering and Engineering Trades

Palacký University Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) (CZ OLOMOUC01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Tomas Bata University in Zlín (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) (CZ ZLIN01)

oblasti (areas): Computer Use

 

University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Electricity and Energy; Electronics and automation; Electricity and energy

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Electricity and Energy

University of Oulu (Oulun yliopisto) (SF OULU01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Vaasa (Vaasan yliopisto) (SF VAASA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Eastern Finland (Itä-Suomen yliopisto) (SF KUOPIO12)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Lorraine (Université de Lorraine) (F NANCY43)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Technology of Compiègne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Electricity and Energy, Electronics and Automation, Information and Communication Technologies

 

University of Technology of Belfort-Montbéliard (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) (F BELFORT06)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

 

CY University of Cergy-Pontoise (CY Cergy Paris Université) (F CERGY-P11)

oblasti (areas): Mathematics and Statistics; Information and Communication Technologies

 

ECE Paris – Graduate School of Engineering (École centrale d’électronique) (F PARIS222)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

University of Peloponnese (G TRIPOLI03)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Piraeus Research Centre (G PIREAS01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Database and Network Design and Administration, Software and Applications Development and Analysis, Electronics and Automation, Engineering and Engineering Trades

 

University of West Attica (Periféria Attikís) (G EGALEO02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Database and Network Design and Administration, Software and Applications Development and Analysis, Electricity and Energy, Electronics and Automation

 

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Vilnius University (Vilniaus universitetas) (LT VILNIUS01)

oblasti (areas): Mathematics, Statistics, Computer Use, Software and Applications Development and Analysis

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electronics and Automation, Electricity and Energy, Engineering and Engineering Trades

John von Neumann University (Neumann János Egyetem) (HU KECSKEM03)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Óbuda University (Óbudai Egyetem) (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd Tudományegyetem) (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Loerrach (Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach) (D LORRACH01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

Norwegian University of Science and Technology (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) (N TRONDHE01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Medical diagnostic and treatment technology

University of Radom (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego) (PL RADOM01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Lublin University of Technology (Politechnika Lubelska) (PL LUBLIN03)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Electronics and automation

University of Beira Interior (Universidade da Beira Interior) (P COVILHA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Polytechnic Institute of Cávado and Ave (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)) (P ARCOZEL01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

Johannes Kepler University Linz (Johannes Kepler Universität Linz) (A LINZ01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Klagenfurt (Universität Klagenfurt or Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) (A KLAGENF01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Universitatea Crestina Partium (Università cristiana del Partium) (RO ORADEA02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Suceava (Universitatea din Suceava) (RO SUCEAVA01)

oblasti (areas): Electricity and Energy

 

University of Oradea (Universitatea din Oradea) (RO ORADEA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Electronics and automation

University of Maribor (Univerza v Mariboru) (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Ljubljana (Univerza v Ljubljani) (SI LJUBLJA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Málaga (Universidad de Málaga) (E MALAGA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

 

Technical University of Valencia (Universitat Politècnica de València) (E VALENCI02)

oblasti (areas): Mathematics; Physics; Electronics and automation

University of Sannio RCOST (Università degli Studi del Sannio) (I BENVEN02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electricity and Energy, Electronics and Automation

 

Link Campus University (Università degli studi Link Campus University) (I ROMA26)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

University of Calabria (Università della Calabria) (I CONSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ (BG PLOVDIV04)

oblasti (areas): Computer Use

 

University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius (BG VELIKO01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Palacký University Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) (CZ OLOMOUC01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Tomas Bata University in Zlín (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) (CZ ZLIN01)

oblasti (areas): Computer Use

 

University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Electricity and Energy; Electronics and automation; Electricity and energy

 

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Electricity and Energy

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Electricity and Energy

University of Oulu (Oulun yliopisto) (SF OULU01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Vaasa (Vaasan yliopisto) (SF VAASA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Eastern Finland (Itä-Suomen yliopisto) (SF KUOPIO12)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Lorraine (Université de Lorraine) (F NANCY43)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Technology of Compiègne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Electricity and Energy, Electronics and Automation, Information and Communication Technologies

 

Association Leonard de Vinci (Pôle universitaire Léonard de Vinci) (F PARIS270)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Engineering and Engineering Trades

 

Ensea (École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) (F CERGY01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

 

University of Technology of Belfort-Montbéliard (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) (F BELFORT06)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

 

CY University of Cergy-Pontoise (CY Cergy Paris Université) (F CERGY-P11)

oblasti (areas): Mathematics and Statistics; Information and Communication Technologies

 

ECE Paris – Graduate School of Engineering (École centrale d’électronique) (F PARIS222)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

University of Peloponnese (G TRIPOLI03)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

University of Piraeus Research Centre (G PIREAS01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Database and Network Design and Administration, Software and Applications Development and Analysis, Electronics and Automation, Engineering and Engineering Trades

 

University of West Attica (Periféria Attikís) (G EGALEO02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Database and Network Design and Administration, Software and Applications Development and Analysis, Electricity and Energy, Electronics and Automation

 

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Vilnius University (Vilniaus universitetas) (LT VILNIUS01)

oblasti (areas): Mathematics, Statistics, Computer Use, Software and Applications Development and Analysis

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electronics and Automation, Electricity and Energy, Engineering and Engineering Trades

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Loerrach (Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach) (D LORRACH01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

Norwegian University of Science and Technology (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) (N TRONDHE01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Medical diagnostic and treatment technology

Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd Tudományegyetem) (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Radom (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego) (PL RADOM01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Lublin University of Technology (Politechnika Lubelska) (PL LUBLIN03)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Electronics and automation

University of Lisbon (Universidade de Lisboa) (P LISBOA109)

oblasti (areas): Electricity and Energy

 

University of Beira Interior (Universidade da Beira Interior) (P COVILHA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

Polytechnic Institute of Cávado and Ave (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)) (P ARCOZEL01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

Johannes Kepler University Linz (Johannes Kepler Universität Linz) (A LINZ01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Klagenfurt (Universität Klagenfurt or Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) (A KLAGENF01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Suceava (Universitatea din Suceava) (RO SUCEAVA01)

oblasti (areas): Electricity and Energy

 

University of Oradea (Universitatea din Oradea) (RO ORADEA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Electronics and automation

University of Maribor (Univerza v Mariboru) (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Ljubljana (Univerza v Ljubljani) (SI LJUBLJA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Málaga (Universidad de Málaga) (E MALAGA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Technical University of Valencia (Universitat Politècnica de València) (E VALENCI02)

oblasti (areas): Physics; Electronics and automation

 

Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech – UPC (Universidad Politécnica de Cataluña · Barcelona Tech – UPC) (E BARCELO03)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Sannio RCOST (Università degli Studi del Sannio) (I BENVEN02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electricity and Energy, Electronics and Automation

 

Link Campus University (Università degli studi Link Campus University) (I ROMA26)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

University of Calabria (Università della Calabria) (I CONSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ (BG PLOVDIV04)

oblasti (areas): Computer Use

 

University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius (BG VELIKO01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Palacký University Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) (CZ OLOMOUC01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Prague University of Economics and Business (Vysoká škola ekonomická v Praze) (CZ PRAHA09)

oblasti (areas): Mathematics and Statistics, Information and Communication Technologies

 

Tomas Bata University in Zlín (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) (CZ ZLIN01)

oblasti (areas): Computer Use

 

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Electricity and Energy

 

University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Electronics and automation; Electricity and energy

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

oblasti (areas): Electricity and Energy

University of Oulu (Oulun yliopisto) (SF OULU01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Vaasa (Vaasan yliopisto) (SF VAASA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Eastern Finland (Itä-Suomen yliopisto) (SF KUOPIO12)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Lorraine (Université de Lorraine) (F NANCY43)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

ECE Paris – Graduate School of Engineering (École centrale d’électronique) (F PARIS222)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Engineering and engineering trades

University of Peloponnese (G TRIPOLI03)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

Aristotle University of Thessaloniki (G THESSAL01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

 

University of Piraeus Research Centre (G PIREAS01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Engineering and Engineering Trades

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Database and Network Design and Administration, Software and Applications Development and Analysis, Electricity and Energy, Electronics and Automation

Vilnius University (Vilniaus universitetas) (LT VILNIUS01)

oblasti (areas): Mathematics, Statistics, Computer Use, Software and Applications Development and Analysis

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electronics and Automation, Electricity and Energy, Engineering and Engineering Trades

Norwegian University of Science and Technology (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) (N TRONDHE01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies; Medical diagnostic and treatment technology

Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd Tudományegyetem) (HU BUDAPES01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Łódź University of Technology (Politechnika Łódzka) (PL LODZ02)

oblasti (areas): Electricity and Energy

University of Beira Interior (Universidade da Beira Interior) (P COVILHA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Electronics and Automation

University of Klagenfurt (Universität Klagenfurt or Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) (A KLAGENF01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

University of Ljubljana (Univerza v Ljubljani) (SI LJUBLJA01)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

Technical University of Valencia (Universitat Politècnica de València) (E VALENCI02)

oblasti (areas): Electronics and automation

University of Sannio RCOST (Università degli Studi del Sannio) (I BENVEN02)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies, Electricity and Energy, Electronics and Automation

 

Link Campus University (Università degli studi Link Campus University) (I ROMA26)

oblasti (areas): Information and Communication Technologies

 

University of Calabria (Università della Calabria) (I CONSENZA01)

oblasti (areas): Electronics and automation