Partnernské inštitúcie

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

Partner institusions

The Faculty of Metallurgy, Materials and Recycling

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

University of Pardubice(Univerzita Pardubice) (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Chemical engineering and processes; Chemistry; Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Chemical engineering and processes

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Electricity and energy, Electronics and automation, Information and Communication Technologies (ICTs)

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

RWTH Aachen (RWTH Aachen University) (D AACHEN01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Earth sciences

Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

Jan Grodek State University in Sanok (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku) (PL SANOK01)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Wroclaw University of Economics and Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (PL WROCLAW03)

oblasti (areas): Environment

 

Częstochowa University of Technology (Politechnika Częstochowska) (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Mechanics and metal trades; Engineering and engineering trades, not elsewhere classified

 

West Pomeranian University of Technology (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) (PL SZCZECI02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

University of Novi Sad (Univerzitet u Novom Sadu) (RS NOVISAD02)

oblasti (areas): Environmental protection technology

 

University of Belgrade (Univerzitet u Beogradu) (RS BELGRAD02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Chemical engineering and processes; Environmental protection technology

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Hitit University (Hitit Egyetem) (TR CORUM01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood), Engineering and engineering trades

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

University of Pardubice(Univerzita Pardubice) (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Chemical engineering and processes; Chemistry; Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Chemical engineering and processes

Aristotle University of Thessaloniki (Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis) (G THESSAL01)

oblasti (areas): Chemistry

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Electricity and energy, Electronics and automation, Information and Communication Technologies (ICTs)

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

RWTH Aachen (RWTH Aachen University) (D AACHEN01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Earth sciences

Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

Wroclaw University of Economics and Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (PL WROCLAW03)

oblasti (areas): Environment

 

Częstochowa University of Technology (Politechnika Częstochowska) (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Mechanics and metal trades; Engineering and engineering trades, not elsewhere classified

 

West Pomeranian University of Technology (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) (PL SZCZECI02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

Mondragon University (Mondragon Unibertsitatea) (E MONDRAG01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

University of Belgrade (Univerzitet u Beogradu) (RS BELGRAD02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Chemical engineering and processes; Environmental protection technology

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Hitit University (Hitit Egyetem) (TR CORUM01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood), Engineering and engineering trades

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

University of Pardubice(Univerzita Pardubice) (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Chemical engineering and processes; Chemistry; Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

Aristotle University of Thessaloniki (Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis) (G THESSAL01)

oblasti (areas): Chemistry

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades, Electricity and energy, Electronics and automation, Information and Communication Technologies (ICTs)

Wroclaw University of Economics and Business (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (PL WROCLAW03)

oblasti (areas): Environment

 

Częstochowa University of Technology (Politechnika Częstochowska) (PL CZESTOC01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Mechanics and metal trades; Engineering and engineering trades, not elsewhere classified

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

Mondragon University (Mondragon Unibertsitatea) (E MONDRAG01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

Hitit University (Hitit Egyetem) (TR CORUM01)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood), Engineering and engineering trades

Iba zamestnanecké mobility | For employees only

Pre prehľad partnerských univerzít pre zamestnanecké mobility vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for employee mobilies select a country from the list.

Politechnika Slaska, Gliwice (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Manufacturing and processing
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD.

Técnico Lisboa (P LISBOA109)

oblasti (areas): Chemical engineering and processing
kontaktná osoba (contact person): Maroš Halama

Politecnico di Torino (I TORINO02)

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): Alena Pribulová