Partnernské inštitúcie

Letecká fakulta

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

Partner institusions

The Faculty of Aeronautics

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

Vasil Levski National Military University (Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski“) (BG VELIKO02)

oblasti (areas): Transport services, Engineering and engineering trades

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Transport services

 

University of Pardubice (Univerzita Pardubice) (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Transport services

 

University College of Business in Prague (Vysoka skola obchodni v Praze, o.p.s.) (CZ PRAHA12)

oblasti (areas): Business and administration, Travel, tourism and leisure

Estonian Aviation Academy (Eesti Lennuakadeemia) (EE TARTU03)

oblasti (areas): Transport services

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services

War Studies University (Akademia Sztuki Wojennej) (PL WARSZAW68)

oblasti (areas): Business and administration

 

Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Transport services

 

Polish Air Force Academy (Lotnicza Akademia Wojskowa) (PL DEBLIN01)

oblasti (areas): Transport services, Engineering, manufacturing and construction

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Motor vehicles, ships and aircraft

 

Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology) (PL WARSZAW02)

oblasti (areas): Transport services

Polytechnic Institute of Porto (Politécnico do Porto) (P PORTO05)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Seville (Universidad de Sevilla) (E SEVILLA01)

oblasti (areas): Transport services

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

POZOR: väčšina predmetov pre Bc je v taliančine !

Erzincan Binali Yildirim University (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) (TR ERZINCA01)

oblasti (areas): Transport services

 

Kocaeli University (Kocaeli Üniversitesi) (TR KOCAELI02)

oblasti (areas): Motor vehicles, ships and aircraft

 

University of Turkish Aeronautical Association (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)
(TR ANKARA16)

oblasti (areas): Motor vehicles, ships and aircraft, Engineering and engineering trades

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

Vasil Levski National Military University (Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski“) (BG VELIKO02)

oblasti (areas): Transport services, Engineering and engineering trades

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Transport services

 

University of Pardubice (Univerzita Pardubice) (CZ PARDUB01)

oblasti (areas): Transport services

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services

Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) (PL GLIWICE01)

oblasti (areas): Transport services

 

Polish Air Force Academy (Lotnicza Akademia Wojskowa) (PL DEBLIN01)

oblasti (areas): Transport services, Engineering, manufacturing and construction

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Motor vehicles, ships and aircraft

 

Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology) (PL WARSZAW02)

oblasti (areas): Transport services

Polytechnic Institute of Porto (Politécnico do Porto) (P PORTO05)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Seville (Universidad de Sevilla) (E SEVILLA01)

oblasti (areas): Transport services

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

POZOR: väčšina predmetov pre Bc je v taliančine !

Erzincan Binali Yildirim University (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) (TR ERZINCA01)

oblasti (areas): Transport services

 

University of Turkish Aeronautical Association (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)
(TR ANKARA16)

oblasti (areas): Motor vehicles, ships and aircraft, Engineering and engineering trades

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

Vasil Levski National Military University (Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski“) (BG VELIKO02)

oblasti (areas): Transport services, Engineering and engineering trades

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Transport services

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Transport services

Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology) (PL WARSZAW02)

oblasti (areas): Transport services

Erzincan Binali Yildirim University (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) (TR ERZINCA01)

oblasti (areas): Transport services