Partnernské inštitúcie

Strojnícka fakulta

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

Partner institusions

The Faculty of Mechanical Engineering

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

University of Defence (Univerzita obrany) (CZ BRNO10)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

ŠKODA AUTO University (ŠKODA AUTO Vysoká škola) (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Manufacturing and processing

 

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology

 

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) (CZ USTINAD01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Electronics and automation, Engineering and engineering trades

 

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Electronics and automation; Medical diagnostic and treatment technology

Cyprus University of Technology (Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi) (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Lorraine (Université de Lorraine) (F NANCY43)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Gustave Eiffel University (French: Université Gustave Eiffel) (F PARIS483)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Environmental protection technology; Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Occupational health and safety

 

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Kaunas University of Technology (Kauno technologijos universitetas) (LT KAUNAS02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Óbuda University (Óbudai Egyetem) (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

 

Tomori Pal College (Tomori Pál Főiskola) (HU KALOCSA01)

oblasti (areas): –

University of Wuppertal (Bergische Universität Wuppertal) (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Freiberg University of Mining and Technology (Technische Universität Bergakademie Freiberg) (D FREIBER01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Kazimierz Pułaski University of Radom (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego) (PL RADOM01)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Kraków University of Technology (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) (PL KRAKOW03)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

The University of Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski) (PL ZIELONA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Medical diagnostic and treatment technology

 

AGH University of Krakow (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) (PL KRAKOW02)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Collegium Witelona (Collegium Witelona Uczelnia Państwowa) (PL LEGNICA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Polytechnic Institute of Porto (Politécnico do Porto) (P PORTO05)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Mechanics and metal trades

MCI Management Center Innsbruck (A INNSBRU08)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Medical diagnostic and treatment technology

University of Maribor (Univerza v Mariboru) (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Málaga (Universidad de Málaga) (E MALAGA01)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Isparta University of Applied Sciences (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (TR ISPARTA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Electronics and automation; Mechanics and metal trades

 

Samsun University (Samsun Üniversitesi) (TR SAMSUN03)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Kırklareli University (Kırklareli Üniversitesi) (TR KIRKLAR01)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

University of Defence (Univerzita obrany) (CZ BRNO10)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Electronics and automation; Medical diagnostic and treatment technology

 

ŠKODA AUTO University (ŠKODA AUTO Vysoká škola) (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Manufacturing and processing

 

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology

 

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) (CZ USTINAD01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) (CZ PLZEN01)

oblasti (areas): Electronics and automation, Engineering and engineering trades

 

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Electronics and automation; Medical diagnostic and treatment technology

Cyprus University of Technology (Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi) (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Association Leonard de Vinci (Pôle universitaire Léonard de Vinci) (F PARIS270)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

University of Lorraine (Université de Lorraine) (F NANCY43)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Gustave Eiffel University (French: Université Gustave Eiffel) (F PARIS483)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades; Engineering and engineering trades

 

SIGMA Clermont (F AUBIERE04)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Environmental protection technology; Engineering and engineering trades; Environmental protection technology

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Occupational health and safety

 

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Kaunas University of Technology (Kauno technologijos universitetas) (LT KAUNAS02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Óbuda University (Óbudai Egyetem) (HU BUDAPES16)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Wuppertal (Bergische Universität Wuppertal) (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Freiberg University of Mining and Technology (Technische Universität Bergakademie Freiberg) (D FREIBER01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Kazimierz Pułaski University of Radom (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego) (PL RADOM01)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

Kraków University of Technology (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) (PL KRAKOW03)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

The University of Zielona Góra (Uniwersytet Zielonogórski) (PL ZIELONA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Medical diagnostic and treatment technology

 

AGH University of Krakow (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) (PL KRAKOW02)

oblasti (areas): Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Collegium Witelona (Collegium Witelona Uczelnia Państwowa) (PL LEGNICA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Polytechnic Institute of Porto (Politécnico do Porto) (P PORTO05)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

 

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Mechanics and metal trades

MCI Management Center Innsbruck (A INNSBRU08)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Medical diagnostic and treatment technology

University of Maribor (Univerza v Mariboru) (SI MARIBOR01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Málaga (Universidad de Málaga) (E MALAGA01)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Isparta University of Applied Sciences (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (TR ISPARTA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Electronics and automation; Mechanics and metal trades

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

oblasti (areas): Electronics and automation

 

ŠKODA AUTO University (ŠKODA AUTO Vysoká škola) (CZ MLADA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Manufacturing and processing

 

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Medical diagnostic and treatment technology

 

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) (CZ USTINAD01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Cyprus University of Technology (Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi) (CY LIMASSO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

SIGMA Clermont (F AUBIERE04)

oblasti (areas): Mechanics and metal trades

University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) (HR ZAGREB01)

oblasti (areas): Occupational health and safety

Kaunas University of Technology (Kauno technologijos universitetas) (LT KAUNAS02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Riga Technical University (Rīgas Tehniskā universitāte) (LV RIGA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Wuppertal (Bergische Universität Wuppertal) (D WUPPERT01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

 

Freiberg University of Mining and Technology (Technische Universität Bergakademie Freiberg) (D FREIBER01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Materials (glass, paper, plastic and wood)

 

University of Minho (Universidade do Minho) (P BRAGA01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Mondragon University (Mondragon Unibertsitatea) (E MONDRAG01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Materials (glass, paper, plastic and wood); Medical diagnostic and treatment technology

Isparta University of Applied Sciences (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (TR ISPARTA02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades; Electronics and automation; Mechanics and metal trades

Iba zamestnanecké mobility | For employees only

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

ČVUT Praha (CZ PRAHA10)

oblasti (areas): Manufacturing and Processing
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Université Gustave Eiffel (F PARIS483)

oblasti (areas): Mechanical Engineering, Applied Environmental Science
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

Université de Technologie de Compiègne (F COMPIEG01)

oblasti (areas): Mechanics and Metal Trades
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

University of Pannonia (HU VESZPRE01)

oblasti (areas): Engineering, Technology
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.

Rzeszów University of Technology (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Mechanical Engineering
kontaktná osoba (contact person): prof. Ing. Ján Slota, PhD.

President Stanislaw Wojciechowski University (PL KALISZ01)

oblasti (areas): Engineering
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Universidad do Minho (P BRAGA01)

oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades
kontaktná osoba (contact person): Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

Universitá degli Studi di Calabria (I COSENZA01)

oblasti (areas): Engineering, Manufacturing and Construction
kontaktná osoba (contact person): doc. Ing. Juraj Šebo,