Partnernské inštitúcie

Stavebná fakulta

Partnerské organizácie sú pre stupne štúdia odlišné. Zvoľte požadovaný stupeň štúdia. V prípade, že nenájdete ištitúciu s oblasťou ktorú hľadáte skúste bilaterálne zmluvy s univerzitou.

Informácie o kontaktoch na za kontaktné osoby nájdete na zoznam.tuke.sk.

Partner institusions

The Faculty of Civil Engineering

Partner organizations depend on the degree of study. Select the degree of study. If you do not find the institution with the area you are looking for, try the bilateral agreements with the university.

Information on contacts for contact persons can be found at zoznam.tuke.sk.

Bc.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Bc. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Bachelor programs select a country from the list.

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija) (BG SOFIA04)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

Oblasti (areas): Architecture and Construction

 

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Architecture and Town Planning

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Manufacturing and Processing, Electricity and Energy

Gustave Eiffel University (Université Gustave Eiffel) (F PARIS483)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

EKA University of Applied Sciences (Ekonomikas un kultūras augstskola) (LV RIGA33)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Economics

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Building and civil engineering

Trier University of Applied Sciences (Hochschule Trier) (D TRIER02)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

UiT The Arctic University of Norway (Universitetet i Tromsø) (N TROMSO01)

oblasti (areas): Architecture and construction; Building and civil engineering

Cracow University of Technology (Politechnika Krakowska) (PL KRAKOW03)

Oblasti (areas): Architecture and Town Planning, Building and Civil Engineering

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Architecture and construction; Building and construction

 

Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka) (PL BIALYST01)

oblasti (areas): Architecture and town planning

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

FH Joanneum University of Applied Science (FH Joanneum Gesellschaft mbH) (A GRAZ09)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) (RO IASI02)

Oblasti (areas): 

Goce Delčev University of Štip (Univerzitet Goce Delchev Shtip) (MK STIP01)

Oblasti (areas): Mining and Extraction

Technical University of Valencia (Universitat Politècnica de València) (E VALENCI02)

oblasti (areas): Building and civil engineering

Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari) (I BARI05)

Oblasti (areas): Building and civil engineering

Pozor: I BARI05 ponúka predmety iba v talianskom jazyku

 

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Middle East Technical University (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) (TR ANKARA04)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

Mimar Sinan Fine Arts University (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) (TR ISTANBU06)

Oblasti (areas): Architecture and Town Planning

 

Karabük University (Karabük Üniversitesi) (TR KARABUK01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

Ondokuz Mayıs University (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) (TR SAMSUN01)

Oblasti (areas): Civil Engineering, Environmental Engineering

 

Iskenderun Technical University (İskenderun Teknik Üniversitesi) (TR HATAY02)

Oblasti (areas): Civil Engineering, Environmental Engineering

 

Yozgat Bozok University (Yozgat Bozok Üniversitesi) (TR YOZGAT01)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Information and Communication Technologies

 

Süleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi) (TR ISPARTA01)

oblasti (areas): Environmental protection technology

Ing. / Mgr.

Pre prehľad partnerských univerzít pre Ing. / Mgr. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for Master programs select a country from the list.

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija) (BG SOFIA04)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci) (CZ LIBEREC01)

Oblasti (areas): Architecture and Construction

 

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Architecture and Town Planning

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Manufacturing and Processing, Electricity and Energy

Gustave Eiffel University (Université Gustave Eiffel) (F PARIS483)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

University of Technology of Compiegne (Université de Technologie de Compiègne) (F COMPIEG01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

University of Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu) (HR SLAVO01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

EKA University of Applied Sciences (Ekonomikas un kultūras augstskola) (LV RIGA33)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Economics

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Building and civil engineering

Trier University of Applied Sciences (Hochschule Trier) (D TRIER02)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

FH Schmalkalden University of Applied Sciences (Hochschule Schmalkalden) (D SCHMALK01)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

UiT The Arctic University of Norway (Universitetet i Tromsø) (N TROMSO01)

oblasti (areas): Architecture and construction; Building and civil engineering

Cracow University of Technology (Politechnika Krakowska) (PL KRAKOW03)

Oblasti (areas): Architecture and Town Planning, Building and Civil Engineering

 

Rzeszów University of Technology (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) (PL RZESZOW01)

oblasti (areas): Architecture and construction; Building and construction

 

Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka) (PL BIALYST01)

oblasti (areas): Architecture and town planning

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

FH Joanneum University of Applied Science (FH Joanneum Gesellschaft mbH) (A GRAZ09)

Oblasti (areas): Architecture and Town Planning

Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) (RO IASI02)

Oblasti (areas): 

Goce Delčev University of Štip (Univerzitet Goce Delchev Shtip) (MK STIP01)

Oblasti (areas): Mining and Extraction

Technical University of Valencia (Universitat Politècnica de València) (E VALENCI02)

oblasti (areas): Building and civil engineering

Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari) (I BARI05)

Oblasti (areas): Building and civil engineering

Pozor: I BARI05 ponúka predmety iba v talianskom jazyku

 

University of Genoa (Università di Genova) (I GENOVA01)

oblasti (areas): Architecture and construction

 

Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano) (I MILANO02)

oblasti (areas): Engineering and engineering trades

Middle East Technical University (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) (TR ANKARA04)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

Mimar Sinan Fine Arts University (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) (TR ISTANBU06)

Oblasti (areas): Architecture and Town Planning

 

Karabük University (Karabük Üniversitesi) (TR KARABUK01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

Ondokuz Mayıs University (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) (TR SAMSUN01)

Oblasti (areas): Civil Engineering, Environmental Engineering

 

Iskenderun Technical University (İskenderun Teknik Üniversitesi) (TR HATAY02)

Oblasti (areas): Civil Engineering, Environmental Engineering

 

Yozgat Bozok University (Yozgat Bozok Üniversitesi) (TR YOZGAT01)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Information and Communication Technologies

 

Süleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi) (TR ISPARTA01)

oblasti (areas): Environmental protection technology

PhD.

Pre prehľad partnerských univerzít pre PhD. stupeň vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for PhD. programs select a country from the list.

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija) (BG SOFIA04)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze) (CZ PRAHA10)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Architecture and Town Planning

Frederick University (Πανεπιστήμιο Frederick) (CY NICOSIA23)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering, Manufacturing and Processing, Electricity and Energy

Gustave Eiffel University (Université Gustave Eiffel) (F PARIS483)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

EKA University of Applied Sciences (Ekonomikas un kultūras augstskola) (LV RIGA33)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Economics

Budapest University of Technology and Economics (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) (HU BUDAPES02)

oblasti (areas): Building and civil engineering

UiT The Arctic University of Norway (Universitetet i Tromsø) (N TROMSO01)

oblasti (areas): Architecture and construction; Building and civil engineering

Bialystok University of Technology (Politechnika Białostocka) (PL BIALYST01)

oblasti (areas): Architecture and town planning

University of Aveiro (Universidade de Aveiro) (P AVEIRO01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) (RO IASI02)

Oblasti (areas): 

Goce Delčev University of Štip (Univerzitet Goce Delchev Shtip) (MK STIP01)

Oblasti (areas): Mining and Extraction

Polytechnic University of Bari (Politecnico di Bari) (I BARI05)

Oblasti (areas): Building and civil engineering

Pozor: I BARI05 ponúka predmety iba v talianskom jazyku

Karabük University (Karabük Üniversitesi) (TR KARABUK01)

Oblasti (areas): Building and Civil Engineering

 

Iskenderun Technical University (İskenderun Teknik Üniversitesi) (TR HATAY02)

Oblasti (areas): Civil Engineering, Environmental Engineering

 

Yozgat Bozok University (Yozgat Bozok Üniversitesi) (TR YOZGAT01)

Oblasti (areas): Engineering and Engineering Trades, Information and Communication Technologies

 

Süleyman Demirel University (Süleyman Demirel Üniversitesi) (TR ISPARTA01)

oblasti (areas): Environmental protection technology

Iba zamestnanecké mobility | For employees only

Pre prehľad partnerských univerzít pre zamestnanecké mobility vyberte krajinu zo zoznamu.

For an overview of partner universities for employee mobilies select a country from the list.

Universitatea Valahia din Targoviste (RO TARGOVI01)

oblasti (areas): Geography (Human and Physical), Earth Science
kontaktná osoba (contact person): Martina Zeleňáková