feb 2024

Chorvátsko – Úspešná Erasmus stáž na Univerzite v Rijeke

„…táto stáž zvýšila moje kompetencie v edukačnej činnosti a tiež odborné zručnosti…“

Ing. Tomáš Mandičák, PhD.

Miesto pobytu: University of Rijeka, Chorvátsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Erasmus stáž na Univerzite v Rijeke hodnotím veľmi pozitívne, keďže boli úspešne dosiahnuté ciele a očakávania od stáže a to predovšetkým vo vedecko−výskumnej oblasti. Rovnako táto stáž zvýšila moje kompetencie v edukačnej činnosti a tiež odborné zručnosti, ktoré som absolvoval v rámci trainee programu.