Inštitúcia

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
ID kód:  SK KOSICE03
Rektor:  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
URL: http://www.tuke.sk

Prorektor pre zahraničné vzťahy: prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2013
E-mail: Vladimir.Modrak@tuke.sk

Koordinátorka pre Erasmus+ KA107
Ing. Katarína Valentová
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2135
E-mail:  Katarina.Valentova@tuke.sk

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel: +421 55 602 2391
E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

prof. Ing. Alena Pribulová, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2752
E-mail: Alena.Pribulova@tuke.sk

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. (zamestnanci)
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2907, +421 55 602 3542
E-mail: Janette.Brezinova@tuke.sk

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. (študenti)
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2165
E-mail: Jan.Kral.2@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Mária Gamcová, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2296
E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

Stavebná fakulta

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4143
E-mail: Peter.Mesaros@tuke.sk

Ekonomická fakulta

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.
Adresa: Němcovej 32, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2665
E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií v Prešove

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Adresa: Dekanát FVT, Bayerova 1, Prešov, Slovensko
Tel.: +421 51 602 6426
E-mail: Jan.Pitel@tuke.sk

Fakulta umení

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Adresa:  Grešákova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 622 4413
E-mail: Dusan.Such@tuke.sk

Letecká fakulta

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Adresa: Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6147
E-mail:  Pavol.Kurdel@tuke.sk