Inštitúcia

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
ID kód:  SK KOSICE03
Rektor: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
URL: http://www.tuke.sk

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2013
E-mail: radovan.hudak@tuke.sk

Inštitucionálna koordinátorka pre Erasmus+ KA107/KA171
Ing. Hedviga Horváthová, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 –
E-mail: international.office@tuke.sk

 

Fakultní koordinátori

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel: +421 55 602 2391
E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2307
E-mail: lubomir.pikna@tuke.sk

Strojnícka fakulta

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. (študentské mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2623
E-mail: Peter.Frankovsky@tuke.sk

prof. Ing. Ján Slota, PhD. (zamestnanecké mobility)
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2907
E-mail: Jan.Slota@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.
Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice – Sever, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2296
E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

Stavebná fakulta

prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 4270
E-mail: Martina.Zelenakova@tuke.sk

Ekonomická fakulta

doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.
Adresa: Němcovej 32, 042 00 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 2141
E-mail: Jan.Buleca@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií v Prešove

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Adresa: Bayerova 1, Prešov, Slovensko
Tel.: +421 51 602 6407
E-mail: Lucia.Knapcikova@tuke.sk

Fakulta umení

doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.
Adresa:  Grešákova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 622 4413
E-mail: Dusan.Such@tuke.sk

Letecká fakulta

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Adresa: Rampová 7, 041 21 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 602 6147
E-mail:  Pavol.Kurdel@tuke.sk