Partnernské inštitúcie
vo svete

Každá výzva súvisí so schváleným projektom pre Erasmus+ mobilitu študentov a zamestnancov TUKE v rámci KA171 (partnerské inštitúcie mimo EU*).

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Strojnícka fakulta

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Stavebná fakulta

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Ekonomická fakulta

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Fakulta výrobných technológií

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Fakulta umení

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.

Letecká fakulta

Pre prehľad partnerských univerzít vyberte krajinu zo zoznamu.