Ponuka Ulysseus mobilít pre študentov

Študenti majú možnosť získať ECTS kredity (angl. European Credit Transfer System) za jednotlivé alebo viaceré akademické kurzy na rôznych úrovniach v rámci univerzít Ulysseus. Viac na ulysseus.eu/students