feb 2024

Poľsko – Z Erasmus mobility k medzinárodnej letnej škole a spoločným projektom v geodézii

„Výsledkom našich prezentácií výskumu bolo hneď pozvanie na nimi organizovanú medzinárodnú letnú školu…“

doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.

Miesto pobytu: Warsaw University of Technology, Poľsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Počas mobility sme mali výbornú možnosť otvoriť našu spoluprácu. Spoznali sme vedecké a projektové zameranie ich fakulty, osobne sme sa spoznali s kolektívom, ktorý pracuje v našej expertnej oblasti.  Výsledkom našich prezentácií výskumu bolo hneď pozvanie na nimi organizovanú medzinárodnú letnú školu (v spolupráci v TU Dublin, Španielsko, Rím a Kyjev) v oblasti geodézie, pričom medzinárodného pobytu sa zúčastnili aj 4 študenti našej fakulty. Nakoľko spolupráca reálne okamžite začala fungovať, už riešime spoločné projekty a samozrejme aj Erasmus mobilitu našich študentov do Poľska a podpisovať sa bude aj Erasmus zmluva s TU Dublin.