feb 2024

Česko – Úspešný tréningový program posilňujúci pracovné kvality

„…Erasmus + Staff Mobility For Training mal význam z hľadiska výmeny teoretických a praktických skúseností…“

doc. Ing. Marek Šolc, PhD.

Miesto pobytu: Greiner assistec s.r.o., Slušovice, Česká republika

Hodnotenie Erasmus pobytu

Celý tréningový program v spoločnosti prebiehal podľa vopred naplánovaného pracovného harmonogramu. Všetky vopred naplánované aktivity sa uskutočnili úspešne a celý pobyt v rámci programu Erasmus + Staff Mobility For Training mal význam z hľadiska výmeny teoretických a praktických skúseností, ako aj za účelom zvýšenia si svojich pracovných kvalít.