okt 2023

Študenti SjF TUKE vďaka programu Erasmus+ absolvovali zaujímavú mobilitu v Kórei

Študenti SjF TUKE na Sun Moon University; v pozadí je budova rektorátu SMU

Projekt študentov Strojníckej fakulty TUKE a juhokórejskej Sun Moon University pokračuje

V dňoch 20. až 30. októbra 2023 desiati študenti Strojníckej fakulty TUKE pod vedením prof. Ing. Jána Slotu, PhD. a prof. Ing. Jozefa Bocka, CSc. navštívili v rámci akcie Eastern Europe (Slovakia) Global Future Mobility Ideas Festival (GFMIF) Sun Moon University v Kórejskej republike. Išlo o opätovanie návštevy kórejských profesorov a študentov, s ktorými Strojnícka fakulta TUKE spolupracuje na študentských projektoch od roku 2019. Po viacnásobnej návšteve Košíc kórejskými kolegami a študentmi po prvýkrát vycestovala do Kórei delegácia SjF TUKE. Za študentov sa akcie zúčastnili členovia tímov, ktorí riešili spoločné projekty s kórejskými študentmi v roku 2022. Spolu s delegáciou zo Strojníckej fakulty TUKE sa tejto akcie zúčastnili aj študenti a pedagógovia zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Cieľom cesty bolo bližšie spoznať partnerskú univerzitu a realizovať workshop študentov. Sústredili sme sa na spoznávanie organizácie pracovísk, laboratórií, výmenu technológií a rozvoj talentov pre budúce inovácie prostredníctvom mobility študentov a profesorov.

Na otváracom ceremoniáli na Sun Moon University dňa 23.10.2023 boli prítomní aj veľvyslanec SR v Kórejskej republike Ján Kuderjavý a jeho zástupca Marián Adam. Akciu oficiálne otvoril prezident Sun Moon University pán Seong-Jea Moon. V priebehu týždňa sa konal kreatívny workshop zmiešaných študentských tímov s ocenením víťazov. Okrem Sun Moon University sme navštívili aj Hanbat National University v meste Daejeon a Tech University of Korea v Seoule, kde sme sa z Asanu presunuli v piatok. Na univerzitách sme boli privítaní prezidentmi univerzít, s profesorským zborom sme si vymenili informácie o pracoviskách, prezreli sme si areály univerzít, učebne, laboratóriá, knižnice, študentské centrá a pod. Okrem univerzít sme navštívili výskumno-vývojové centrum spoločnosti DAS, ktorá sa orientuje na výrobu sedačiek do automobilov a firmu Jinmyung Powertech, ktorá vyrába spojky a brzdy pre spoločnosti vyrábajúce ťažké stavebné zariadenia, poľnohospodárske a priemyselné stroje. V sobotu 28. 10. 2023 sme si prezreli pamätihodnosti a centrum Seoulu. Získali sme poznatky o organizácii pracovísk v partnerských univerzitách, ich vedeckom smerovaní, bolo podpísané memorandum o spolupráci a bola naplánovaná ďalšia návšteva profesorov a študentov Sun Moon University v Košiciach v roku 2024. Naša návšteva mala v kórejskych médiach značnú odozvu.

Okrem práce na riešení zaujímavých úloh poskytuje účasť na tomto projekte študentom možnosť zoznámiť sa s kórejskými kolegami, ich kultúrou a zlepšiť si komunikáciu v angličtine. Pri organizácii návštevy nám výdatne pomáhal pán Ing. Anton Uhnák, viceprezident SMU pre Českú a Slovenskú republiku. Oceňujeme tiež vynikajúcu organizáciu celého podujatia a starostlivosť našich kórejských kolegov. Cesta bola financovaná z prostriedkov programu Erasmus+.

prof. Ing. Ján Slota, PhD.
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.