feb 2024

Maďarsko – Inovácie zo svetovej scény do slovenských tried

„Získala som množstvo inšpirácií, ktoré som následne aplikovala v pedagogickom procese.“

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Miesto pobytu: University of Miskolc, Miškolc, Maďarsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Pedagogické mobility sú prínosom pre získavanie nových inovatívnych metód a foriem vo vzdelávacom procese, ktoré je možné implementovať vo vzdelávaní na Slovensku. Získala som množstvo inšpirácií, ktoré som následne aplikovala v pedagogickom procese.