18 máj 2023

Výzva na 2nd Summer School for Staff (ULYSSEUS MCI Management Center Innsbruck – Rakúsko)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre neakademických zamestnancov, záujemcov o Erasmus+ pre účasť na letnej škole organizovanej partnerskou inštitúciou v aliancii ULYSSEUS MCI Management Center Innsbruck (Rakúsko) v termíne: 12.-16.jún 2023 pod názvom 2nd Summer School for Staff.

 

Aktivita je určená neakademickým pracovníkom TUKE, predovšetkým zo študijných oddelení, oddelení, ktoré sa venujú zahraničným vzťahom, knižnice a pod..

 

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 28. mája 2023.

 

Postup pri podávaní prihlášky:

 

Zamestnanec vyplní prihlášku spolu so Staff mobility agreement (tréning) a odovzdá v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.