(Výzva ukončená) Výzva na financovanie počiatočnej fázy projektov inovatívnej a kolaboratívnej výučby

máj 2, 2024Ulysseus (grant)

(Výzva ukončená) Úsek zahraničných vzťahov a mobility vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok na financovanie počiatočnej fázy projektov inovatívnej a kolaboratívnej výučby. Viac informácií o podmienkach a spôsobe prihlasovania nájdete nižšie.

  • Máte záujem o medzinárodnú spoluprácu s učiteľom z inej partnerskej univerzity Ulysseus?
  • Chceli by ste podnietiť inovácie a pilotovať inovatívnu vzdelávaciu aktivitu?
  • Chceli by ste svojim študentom poskytnúť skutočne medzinárodný a obohacujúci zážitok bez toho,
    aby museli opustiť triedu?

Európska univerzita Ulysseus prináša príležitosť zapojiť sa do pilotnej výzvy na financovanie počiatočnej fázy projektov inovatívnej a kolaboratívnej výučby Ulysseus Seed Fund Call for Teachers 2024.

Výzva podporuje rozvoj kvality vzdelávacieho procesu na partnerských univerzitách formou vytvárania inovatívnych a kolaboratívnych spôsobov výučby, buď vo forme aplikácie výučbovej metodológie COIL alebo vytvorenia spoločného virtuálneho predmetu.

Výzva je aktuálne otvorená s termínom uzávierky 15. máj 2024 a podporené budú aktivity s realizáciou do júla resp. december 2025 (v závislosti od typu vybratej aktivity).

Táto príležitosť je určená pre vyučujúcich na TUKE, ktorí majú záujem inovovať a internacionalizovať výučbu svojich predmetov.

Informácie pre záujemcov

 

Kontaktná osoba pre TUKE

Ing. Natália Vašková, PhD.
Ulysseus Mobility Officer
Úsek zahraničnýh vzťahov a mobility
Rektorát TUKE

ulysseus.ucitelia@tuke.sk

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na jendotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus, jedna z 50 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty. Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu