feb 2024

Francúzsko – Inšpirácie a prínosy digitalizácie vo vzdelávaní

„Zúčastnila som sa akcie Digital Week zameranej na problematiku digitalizácie…“

Ing. Jana Zausinová, PhD.

Miesto pobytu: Université Côte d'Azur, Nice, Francúzsko

Hodnotenie Erasmus pobytu

Absolvovanú Erazmus mobilitu hodnotím veľmi kladne, keďže samotný administratívny proces prebehol bez problémov a relatívne rýchlo a samotná mobilita bola pre mňa osobne veľmi prínosná. Zúčastnila som sa akcie Digital Week zameranej na problematiku digitalizácie rozličných oblastí fungovania spoločnosti. Účasť na tomto podujatí mi priniesla množstvo inšpirácie ako možno využiť výhody digitalizácie nielen v samotných procesoch na vysokej škole, ale aj vo vyučovacom procese a dokonca aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Samozrejmosťou bolo získanie nových kontaktov a diseminácia vlastných skúseností.