Partnerská inštitúcia je závislá na bilaterálnej zmluve s univerzitou alebo fakultou na TUKE. Univerzitné bilaterálne zmluvy zahŕňajú špecifické oblasti zo všetkých fakúlt a sú závislé aj od stupňa štúdia:

Partnerská inštitúcia je závislá na bilaterálnej zmluve s univerzitou (vyššie) alebo fakultou na TUKE, pre špecifické zameranie vyberte fakultu: