Postrehy z mobilít nájdete aj v univerzitnom časopise HALO TU.

Novinky týkajúce sa Výzvy 2019 pre KA107 (partnerské krajiny MIMO EÚ)

0
Krátke zhrnutie noviniek týkajúcich sa Výzvy 2019 pre KA107. Najdôležitejšie zmeny sú nasledovné:  trvanie projektov bude buď 24 alebo 36 mesiacov (16 mesačné projekty nebudú možné); začiatok projektov...

Erasmus+ Central European Joint Infoday – Bratislava 18.-19.10.2018

0
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný informačný seminár Central European Joint Infoday on Centralised Actions...

Nový web getoutside.sk

0
"Vrátil si sa z Erasmu alebo sa tam len chystáš? Stránka getoutside.sk je presne pre teba." Nový web getoutside.sk je určený pre slovenských študentov. Jeho súčasťou je...

Webinár k programu Erasmus+