Výzva na študentskú mobilitu v akademickom roku 2024/2025

Výzva na študentskú mobilitu v akademickom roku 2024/2025

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2024/25. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 12.03.2024. Postup pri podávaní prihlášky na...